לעיתים מוגשת בקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושה, או אז נגלות לכם עובדות חדשות וטענות ו/או יורשים שלא ידעתם עליהם, או שלטעמכם השפיעו השפעה בלתי הוגנת על המוריש, המצווה, או גרמו לו לחתום על הצוואה במרמה וכיוב’. במקרים כאלו, באפשרותכם להגיש התנגדות לרשם הירושה, ובה תפורטנה טענותיכם וגרסתכם. ההתנגדות תועבר לבית המשפט לענייני משפחה, ותידון שם.

במקרים אלו אנו עומדים על זכויותיכם, למן גילוי הצוואה או הגשת צו קיום הצוואה, ניסוח ההתנגדות לאחר שמיעת גרסתכם, הכרה מעמיקה של המקרה, הנסיבות, הגורמים וכיוב’,
תוך העלאת כל הטענות הרלוונטיות למקרה שלכם ובדיקת התאמת הצוואה והמקרה לדרישות החוק, ייצוג מול רשם הירושה ולאחר העברת ההתנגדות – ייצוג בבית המשפט.

למשרד ניסיון רב בהתנגדויות לצוואות והעברת הכספים והנכסים ליורשים הראויים, ואף בביטולי צוי ירושה שניתנו ונישלו יורשים מכספים רבים, השבת המצב לקדמותו, תיקון רישום בעלות בנכסים על שם היורשים, לקוחותינו, וכד’.