לא אחת, מוגשות לעירייה תכניות לבנייה או שינוי, אשר פוגעות בכם, הדיירים בבניין או השכנים.
לא תמיד אתם יודעים עד כמה הפגיעה בכם קשה, ולא תמיד תדעו על מה “לשים את האצבע”. כמו כן, לא תמיד תדעו לאיזו טענה יש משמעות משפטית ואיזו טענה, רגשית וחזקה ככל שתהיה עבורכם, הינה למעשה נטולת משקל משפטי.

הגשת התנגדות או ערר על ידי עורך דין, כבר בשלב זה, תאפשר לכם לטעון את הטענות בעלות המשקל המשפטי המשמעותי, ולעיתים לטעון טענות שכלל לא חשבתם עליהם, ושיפחיתו את הפגיעה בכם.
אנו מעניקים טיפול משפטי נכון, אשר מונע את הפגיעה בך או מפחית הפגיעה למינימום האפשרי.

כמו כן, אנו מעניקים טיפול משפטי בתביעה לירידת ערך (לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה), למתן פיצוי במקרה שכבר נפגעו זכויותיך וקניינך. במקרה שאושרה תכנית, אשר פוגעת בערך הנכס שלך, יש להגיש תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, על מנת לזכות בפיצוי בגין ירידת הערך.