skip to Main Content

פרוייקטים של תמ"א 38 יוצרים איכות חיים שונה לחלוטין מזו הקיימת טרם הפרוייקט, וכן ביטחון על ידי חיזוק המבנה, וזאת, מבלי שהדבר יעלה לכם, כדיירים, מאום.
אשר על כן, פרוייקטים של תמ"א 38 הינם מבוקשים לכל הצדדים, הן ליזמים והן לדיירים, וקידום נכון של פרוייקט יכול להעלות את רמת חייכם כדיירים ולהעלות משמעותית את ערך הנכס שבידכם.

אנו מייצגים הן יזמים בתמ"א 38 והן דיירים, ומכירים את שיקולי כל הצדדים ואת הדרכים להקל, לפשר, ולגרום לפרוייקט לצאת מן הכח אל הפועל.
בייצוג דיירים בתמ"א 38 אנו איתכם בכל שלב ושלב, לרוב כבר בשלב בחירת היזם/קבלן המתאים לצרכיכם, ולאחר בחירתו, בניהול מו"מ, בחינה מדוקדקת וקפדנית של ההסכם, עריכת שינויים לצרכיכם, מתן הסבר על הוראות ההסכם והליך התמ"א, ולאחר מכן, חתימה על ההסכם המיוחל ויציאה לדרך חדשה, בה אנו מלווים אתכם בכל צעד ושעל.

הן בייצוג דיריים והן בייצוג יזמים וקבלנים אנו נותנים דגש על טיפול אינטנסיבי, מניעת "סחבת", מתוך מטרה לגרום לפרוייקט לצאת לדרך, מהר ומוקדם ככל הניתן, תוך גיוס כל המשאבים הנדרשים לצורך כך.