skip to Main Content

בעולם מורכב כמו שלנו, אי אפשר להיות יותר מידי בטוח..
דרך החיים שלנו טומנת בחובה "פרקי ב'", משפחות מורכבות, דרך חיים אלטרנטיבית וכיוב'.

על מנת שהרכוש שלנו לא יגיע לידי הידיים שלא אליהן התכוונו (גם אם פעמים רבות מדובר ב"ידיים טובות", אבל אינן כוונת המשורר), יש צורך בעריכת הסכם ממון, התפור למידותיכם, לצרכיכם ולרצונותיכם.
כך, במקרה של בני זוג ב"פרק ב", אשר לכל אחד מהם ילדים, כך, במקרים של אלמנים ואלמנות, שאינם רוצים שכל הרכוש שצברו עם בן הזוג שנפטר יגיע לבן הזוג החדש, וכן בני זוג שאינם נשואים.
משרדנו מבין ומגן על צרכי הלקוח, על מנת להבטיח כי הנכסים יהיו בשליטתו ויגיעו לאן שרצה והתכוון.

כמו כן, יש חשיבות לעריכת הסכם ממון בצורה מקצועית ונכונה, אשר לוקחת בחשבון את הוראות החוק ומכירה היטב את הפסיקה.
כך, למשל, אין זה מספיק להכיר את הוראות החוק, ולעיתים זה אף עלול לסכן את נכסיכם, כמו למשל, מצב בו אחד מבני הזוג מקבל דירת ירושה, ולא עורך הסכם ממון, שכן שהחוק מחריג ירושות מחזקת השיתוף, ואולם, בפועל, הימנעות מעריכת הסכם ממון במקרה זה, יכולה להוביל למצב בו הירושה בסופו של יום כן מגיעה לבן הזוג, שכן, הפסיקה מפרשת באופן שונה מצבים מסויימים, כך, שעלול להיווצר מצב, בו בני זוג לא עורכים הסכם ממון, בהסתמכות על הוראות החוק, ולבסוף, בית המשפט קובע כי חלה, לדוגמא, חזקת השיתוף, עקב התנהגות הצדדים. הסכם ממון מטרתו למנוע מצבים אלו.

בנוסף, טעות נפוצה היא לחשוב שעריכת צוואה מיתרת את הצורך בעריכת הסכם ממון, ואולם, אין זה המצב. צוואה מעניקה סעד והוראות במקרה של פטירת הצדדים, ואילו הוראותיה אינן חלות במקרה של פרידת בני הזוג חס וחלילה, ורק הסכם ממון יחייב במקרה כזה.

מומחית לייפוי כוח מתמשך