skip to Main Content

עריכת צוואה הינה כ"רשימת מכולת" מסודרת, אשר אנו מותירים לצאצאינו על מנת להקל עליהם, במקרה הקל, והינה ברמת החובה במקרים מורכבים יותר, של עריכת צוואה עם ילדים קטינים, משפחות חדשות, מורכבות וכיוב'. כמו כן, בעת עריכת צוואה, משרדנו לוקח בחשבון גם את התוצאות המיסוייות, ומצייד אתכם באפשרויות של תכנון מס חוקי כבר בשלב הצוואה.

כמו כן, עריכת צוואה הדדית בין בני זוג עשויה להיות הפתרון הנכון עבור בני זוג, בעיקר בני זוג החיים חיים משותפים כל חייהם, ולהם ילדים משותפים, כך שבן הזוג הנותר בחיים אינו צריך להתמודד עם הילדים כשותפים ברכושו, והוא הופך להיות "אדון לעצמו" בזכות הצוואה ההדדית, ורק לאחר אריכות ימיו, הרכוש עובר לילדים המשותפים. במשפחות הטובות ביותר כבר קרה, שברגעי משבר, אמרו הילדים להורה אשר נותר לחיים "חצי מהבית שייך לנו", ומקרים דומים. צוואה הדדית מטרתה למנוע מצב זה.

צוואה הדדית, אגב, הינה כחוזה מחייב, ובן הזוג הנותר בחיים לא יוכל להחליט להוריש את כל הרכוש של בן הזוג הנפטר למישהו אחר.
על מנת שליורשינו יהיה קל להתנהל עם הנכסים אשר הותרנו להם, וכמו כן, על מנת שהרכוש שלנו לא יגיע לידי הידיים שלא אליהן התכוונו (גם אם פעמים רבות מדובר ב"ידיים טובות", אבל אינן כוונת המשורר), יש צורך בעריכת צוואה, התפורה למידותיכם, לצרכיכם ולרצונותיכם.

משרדנו מבין ומגן על צרכי הלקוח, על מנת להבטיח כי הנכסים יהיו בשליטתו ויגיעו לאן שרצה והתכוון.
בנוסף, טעות נפוצה היא לחשוב שעריכת הסכם ממון מיתרת את הצורך בעריכת צוואה, ואולם, אין זה המצב. הסכם ממון מעניק סעד והוראות אך ורק במקרה של פרידת הצדדים חס וחלילה, ואולם, הוראותיו אינן חלות במקרה של פטירת אחד הצדדים, ואת זאת מסדירה אך ורק צוואה.

מומחית לייפוי כוח מתמשך