skip to Main Content

הוצאות הבית המשותף – השתתפות בהוצאות הגג

גרים בקומה האחרונה בבית משותף? גרים בקומה תחתונה ונדרשתם לשלם עבור הוצאות הגג שאין לכם שום נגיעה בו? פעמים רבות עולה בין דיירי הבית המשותף ה"דיון" האם על יתר הדיירים להשתתף בהוצאות זיפות ו/או איטום הגג המשותף, שהרי, מי שסובל מזה הוא בעל הדירה בקומה האחרונה, אז מה אכפת לציפור שהים הוא כחול?
לכתבה המלאה
מומחית לייפוי כוח מתמשך