skip to Main Content

עסקה מסתיימת ברישום – חשיבות ווידוא הרישום על שמכם

ושוב, מגיע למשרדי תיק של רוכשי דירה, שגרים בדירתם כבר 5 שנים, ועכשיו מגלים לתדהמתם שדירתם אינה דירתם. הדירה לא רשומה על שמם, אין הערת אזהרה לטובתם, אין אישור זכויות ואף לא רשומים במינהל. חשוב להבין - עסקה מסתיימת ברישום.
לכתבה המלאה
מומחית לייפוי כוח מתמשך