skip to Main Content

שמאות מוקדמת, שקובעת מה שווי הנכס הנרכש

זוג שהגיע אליי לצורך רכישת דירה ראשונה, היה צריך את סכום המימון המקסימלי שניתן לתת, כלומר, 75% מימון (משכנתא), כשאין להם שום מקור נוסף לגיוס כספים. במקרה כזה, כשהלקוחות שלי…

לכתבה המלאה
מומחית לייפוי כוח מתמשך