skip to Main Content

תיקון ליקויי נזילות ורטיבויות בדירה בבית משותף

למרבה הצער, בכל כך הרבה מקרים, סובלים דיירים בבית משותף מנזילות ורטיבויות בדירתם, מצב שמחמיר, ושכל תיקון מקומי דרך דירתם לא מסייע.

הסיבה לכך נעוצה לרוב בדירה שמעל (או הצמודה) לדירת הדייר בה ישנם נזקים.

מדובר במצב שבהיעדר שיתוף פעולה מלא של הדירה שלמעלה, גורם למצוקה אדירה ולחוסר אונים משווע של הדירה שניזוקה, שכן, כל תיקון דרך הדירה לא מסייע, וחוזר על עצמו לאחר התיקון (שכן, הליקוי ממשיך ואף מחריף, ומדובר ב"פלסתר" בלבד), ומצד שני, אין להם שום שליטה ויכולת להשפיע על התיקון ו/או על אופי, דרך ומבצע התיקון, בדירה שאינה שלהם.

אני נתקלת בסיפורים שנמשכים על פני שנים ארוכות של סיוט אמיתי שעוברים דיירי הדירה שניזוקה, ברוב הפעמים מתווספת לכך גם מסכת ייסורים אל מול בעלי הדירה מלמעלה, שכן מצוקת הדיירים אינה נענית, חוסר האונים גובר, והיחסים מסלימים.

לרוב, ננקטות פעולות על ידי בעלי הדירה שניזוקה, כמו מכתבי התראה, שלהם ושל עורכי דין, פנייה לעירייה, פניה לבעלי מקצוע, הצגת ממצאי בעלי המקצוע, פנייה לנציגות, וכיוב', אולם, על אף המאמץ הרב הכרוך בנקיטת הפעולות הנ"ל, אלו לא הפעולות הנכונות לסיום הפרשה הקשה ותיקון הליקויים.

במצב דברים זה, בעל הסמכות לדון במקרים אלו, הינו/ה המפקח/ת על רישום המקרקעין.
רק להם הסמכות לדון בסכסוכים הנובעים מהבית המשותף, וליקויי נזילות נכנסים להגדרה זו בדיוק.

בתיק שהתקבל במשרדי לפני מספר חודשים, עברה התובעת, כבת 80, מסכת ייסורים בת 10 (!!!) שנים אל מול בעלי הדירה שמעליה, עם ליקויים קשים ביותר, שלא מאפשרים כל סביבת מגורים הגיונית (כולל נפילת טיח וחלקי קונסטרוקציה על ראשה, וימים שלמים בהם היה צורך להחליף דליים על דליים שהתמלאו במים).

כל פעולותיה לא עזרו: מאות פניותיה לבעלי הדירה למעלה, פניותיה לנציגות, פניות הנציגות לבעלי הדירה למעלה, פניות לעירייה, חוות דעת מהנדסת העירייה לפיה הדירה לא ראויה למגורים, מכתבי התראה של עורכי דין, פנייה לבעלי מקצוע, שליחת ממצאי הבדיקות וכיוצא בזה.

התובעת הגיעה אליי כשהיא מיואשת לחלוטין, במצב פיזי נוראי של דירתה, כשהיא בסכנה, לא פחות מכך, כתוצאה ממגוריה בדירה.
בשל מצבה הקשה של דירת התובעת, שלא סבל דיחוי, למחרת היום בו הגיעה אליי, הוגשה תביעתה לכב' המפקחת על רישום המקרקעין.

לאחר 10 שנים של סיוט, בהליך שנוהל על ידי כב' המפקחת על רישום המקרקעין בתל אביב, כעבור מספר חודשים בודדים, הסתיים ההליך, הליקויים תוקנו על ידי הנתבעים, הדירה שמעל דירת התובעת, ולאחר בדיקת המומחה מטעם כב' המפקחת שהליקויים אכן תוקנו בהתאם לחוות דעת המומחה, תוקנה דירת התובעת, הכל על חשבון הנתבעים כמובן ופסק הדין אף קבע כי הנתבעים ישלמו לתובעת את הוצאותיה בגין ההליך.

כיום מתגוררת התובעת בדירה מושלמת, נקיה מרטיבויות ונזילות, והושבה לה שלוות נפשה ואיכות החיים לה היא ראויה.

This Post Has One Comment

  1. אני הבן של התובעת במקרה הנ"ל , לאחר קרוב ל-11 שנות סיוט נוראי , נפגשתי עם העו"ד ומרגע זה השינוי היה מהיר יעיל ומקצועי ברמות הכי גבוהות שנתקלתי , ללא העו"ד הסיפור היה נימשך עוד שנים רבות ( כמו שציינה המפקחת הראשית גב אוריאל) .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מומחית לייפוי כוח מתמשך